Giá thép trong nước tiếp tục tăng nhẹ

Hôm nay 28/11/2023, giá thép trong nước được dự báo có khả năng tăng nhẹ.