Tỷ giá USD/VND tiếp tục lập đỉnh mới

Tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại trong khi giá vàng cũng đã vượt khá xa mốc 69 triệu đồng/lượng.