Hà Nội đón 4,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 22,6 triệu lượt khách; trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 4,1 triệu lượt khách.