Lần đầu tiên Việt Nam có khách sạn không rác thải nhựa

Silk Sense Hoi An River Resort tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam mới đây đã được công bố là khách sạn không còn thải rác thải nhựa ra ngoài môi trường và không còn đồ nhựa dùng một lần.