Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 7 đã có 21 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm cuối tháng 7 giảm từ 5-20 điểm cơ bản so với cuối tháng 6.