Doanh nghiệp phát hành hơn 16 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong quý 1

Đến 22/3/2024, có 20 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng 16,1 nghìn tỷ đồng (giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 67,4% (10,9 nghìn tỷ đồng), theo thông tin từ Bộ Tài chính.