Ngày hội sản phẩm miền núi sắp diễn ra tại Quảng Nam

Ngày hội sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam là dịp để người dân và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và tìm cơ hội liên kết bán hàng.