Thái Bình gặp mặt và chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Thái Bình.