Hà Nội bổ sung thêm 8 dự án nhà ở xã hội

Trong giai đoạn 2021 đến năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với hơn 5.500 căn hộ, tương ứng hơn 485.000 m2 sàn.