Yên Khánh (Ninh Bình): Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng chương trình trồng 01 tỷ cây xanh xuân Quý Mão năm 2023

UBND huyện Yên Khánh vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng chương trình trồng 01 tỷ cây xanh xuân Quý Mão năm 2023.