Gần 160.000 doanh nghiệp thành lập mới năm 2023

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, năm 2023 có gần 160.000 doanh nghiệp mới, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022.